MŠ Nuselská


 Kapacita MŠ: 68 dětí
 Počet tříd: 3
 Provoz MŠ: 6:30 - 16:30
 Telefon: 606 028 341

 Zajíčci: 739 243 442
 Myšičky: 606 028 341
 Žabičky: 739 243 444

 

Školní vzdělávací program

Předškolní vzdělávání v naší MŠ se řídí a je naplňováno mezinárodním programem „Začít spolu“, který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Program „Začít spolu“ buduje základy pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy současnosti i v budoucnosti. Připravujeme děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy aktivně a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně stresové.
 

Hlavní cíle programu

 • rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 • osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
   

Formy výchovně vzdělávací práce

Vzdělávání se uskutečňuje během celého dne, ve všech činnostech a situacích, které se v MŠ naskytnou.

 • Hromadná
 • Skupinová
 • Individuální

Práce v centrech aktivit, samostatné plnění úkolů, komunitní a komunikační kruh, hodnocení a sebehodnocení, možnost výběru činnosti, pracovat vlastním tempem, sebeobslužné stravování, akce pro děti a rodiče
 

Metody

 • Diskuze
 • Hra
 • Řešení problémových úloh
 • Myšlenková mapa
 • Exkurze
 • Poslech
 • Popis rozhovor instruktáž
 • Vysvětlování
 • Experiment
 • Pozorování
 • Prožitkové učení
   

Očekávané výstupy

K dosažení klíčových kompetencí předškolního věku by každá činnost měla splňovat tyto podmínky:

 • Děti pracují samostatně bez vedení učitelky.
 • Činnosti jsou založené na spolupráci dětí.
 • Činnost umožňuje volit vlastní postup.
 • K činnosti jsou dětem dostupné pomůcky.
   

 Hlavní záměry programu

 1. Důraz na individuální přístup ke každému dítěti - umožňovat každému dítěti,aby se vyvíjelo vlastním tempem
 2. Vedení dětí k samostatnému rozhodování - k volbě a odpovědnosti
 3. Rozvíjení schopností,znalostí a dovedností dětí prostřednictvím plánování činnosti, center aktivit a pozorování
 4. Důraz na účast rodiny
 5. Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - vytvářet podmínky pro inkluzivní vzdělání zařazení dětí se speciálními potřebami

Děti pracují v moderním bezpečném uspořádání třídy, tzv. centrech aktivit, která jsou pro děti označená obrázkem a názvem - hudba, domácnost, dramatizace, kostky, knihy a písmena, objevy a pokusy, ateliér, dílna a manipulační hry. Tento program učí děti hrou a praktickou činností.

Přidáno 11. 8. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru